Bản dịch: Mặc dù chưa có sự chuẩn bị cho các tình huống xảy ra trong đại dịch này, chúng ta vẫn có thể làm được nhiều điều để giúp chính bản thân mình và giúp trẻ cảm thấy an toàn, được bảo vệ và kết nối với xã hội. Hãy nhớ rằng . . . phương pháp tiếp cận của PDEP có thể được áp dụng trong BẤT KỲ tình huống nào – kể cả trong đại dịch này.

Bản dịch:

Trong mọi tương tác với trẻ, chúng ta cần:

  • điều chỉnh cảm xúc của bản thân và cùng điều chỉnh với trẻ,
  • tập trung vào các mục tiêu dài hạn,
  • hiểu trẻ nghĩ và cảm nhận thế nào thông qua độ tuổi và tính khí của trẻ, và
  • luôn cố gắng tạo ấm áp và cấu trúc.